De dag van de grote verbrandig, zal de geschiedenis in moeten gaan als de dag waarop in Nederland al het plastic tuinmeubilair verbrand zal moeten worden.

Deze oproep is een initiatief van multimedia kunstenaar Duco van Glinsteren, die onlangs een gedegen onderzoek heeft afgerond naar de lelijkheid der dingen.
Uit het verschenen manifest komt ontegenzeggelijk naar voren dat het plastic tuinmeubilair het summum behelst van lelijkheid.
De ingreep is er een van pure noodzaak, aldus Van Glinsteren.
Nederland zal gezuiverd moeten worden van al het culturele kwaad dat zetelt in het plastic tuinmeubilair. Zodoende kan er weer een bewustwording tot stand gebracht worden, die niet alleen gerelateerd is aan toepasselijkheid en geld. Maar juist er een zal zijn van toepasselijkheid en een goede smaak.

De goede smaakrichtlijnen staan opgesteld in het zogenaamde hemelsblauweboekje, strikt genomen een bijbel waarin van Glinsteren op rigide wijze aangeeft waar verantwoorde vormgeving aan moet voldoen.